Framtid Forsbacka

Framtid Forsbacka

Vi har nu upprättat ett konto kallat ”Framtid Forsbacka” som är öppet för alla att ge valfritt bidrag.

Bidragets storlek bestämmer givaren.

Kontot skall inte användas till löpande drift utan till särskilda och angelägna utgifter som främjar Forsbacka Golfklubbs framtida utveckling och förbättring.

Användandet av kontot får ske först efter styrelsebeslut. Insättning av bidrag till kontot sker till bankgiro nr 118-1171 märk betalningen: konto 2295.

Alla insättningar emottages tacksamt från och med nu, någon stopptid finns inte.

OBS!

Offentliggörande av givare eller beloppstorlek kommer inte att ske.

Styrelsen Forsbacka GK