Robotgräsklippare

Husqvarna Ceora klipper nu fairway på stora dela av vår golfbana. Den utvärdering som gjordes efter höstens provperiod slog väl ut och det beslutades att installera robotklippare. Laddstationer finns på hål ett, hål åtta, hål 15, hål 16 och hål 18. Ser det ut som den tar sikte på dig, ingen fara, den kommer att vända…

Fortsätt läsa för att se vilka regler som gäller.

I Forsbacka GKs lokala regler finns följande skrivning:

Robotklippare som står still i sin laddstation eller på banan och stör spelarens stans eller sving betraktas som oflyttbart tillverkat föremål. Lättnad får tas enligt regel 16.1.

I övrigt gäller:

Boll i vila

Robotgräsklipparen rubbar bollen
Bollen ska återplaceras där den låg innan den rubbades. Regel 9.6. Om den exakta punkten där bollen låg inte är känd ska den uppskattas. Om bollen inte går att få tag på inom rimlig tid, får spelaren ta en annan boll. Regel 14.2.

Robotgräsklipparen trycker ner bollen i marken
Om läget har förändrats ska bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. Regel 14.2.

Robotgräsklipparen skadar bollen
En hackad eller sprucken boll får bytas till en annan boll. Regel 4.2.

Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still på banan
Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som stannat/står still på banan definieras som ett OFLYTTBART tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. Regel 16.1. Annars definieras robotgräsklipparen som ett FLYTTBART tillverkat föremål om spelaren kan flytta på den med en rimlig ansträngning. Regel 15.2.

Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still i sin laddstation
Om det finns en lokal regel där en robotgräsklippare som står still i sin laddstation definieras som ett oflyttbart tillverkat föremål (SGF:s rekommendation) får spelaren ta lättnad. Regel 16.1.

Boll i rörelse

Bollen träffar robotgräsklipparen (oavsett om den rör sig eller står still)
Bollen ska spelas där den stannar. Regel 11.1.

Bollen stannar ovanpå eller under robotgräsklipparen som rör sig och följer med den
Bollen eller en annan boll ska droppas i ett lättnadsområde på en klubblängd med en referenspunkt utifrån den uppskattade punkten rakt under där den först började följa med robotgräsklipparen. Regel 11.1.