Golfbilar

Klubben har sex golfbilar att tillgå.

Alla priser är per bil och 18 hål.

Medlemmar:

Utan läkarintyg
400 kr
Med läkarintyg. (intyget ska visas upp på plats)
200 kr
Klippkort 11 rundor utan läkarintyg
3500 kr
Klippkort 11 rundor med läkarintyg
1700 kr
Klippkort 6 rundor utan läkarintyg
2000 kr
Klippkort 6 rundor med läkarintyg
1000 kr
Gäster:
Utan läkarintyg
400 kr
Med läkarintyg. (intyget ska visas upp på plats)
250 kr
Klippkort är individuella

Vill du som samarbetspartner synas på en golfbil? Klicka på bilden för mer information.