Tävlingsbestämmelser

Deltagare

Samtliga tävlingar utom KM är öppna för spelare som är aktiv medlem i klubb tillhörande ett nationellt golfförbund. Vissa undantag kan förekomma. T.ex. Volvo World Golf Challenge.

EGA exakt hcp /  EGA exakt tävlingshcp.

För deltagande i tävlingar krävs max. EGA EXAKT HCP 36,0 om inget annat anges. Alla spelare med EGA exakt hcp. kan delta i tävlingar med endast spelare med EGA exakt tävlingshcp. kommer med i prislistan. I partävling måste båda spelarna ha EGA exakt tävlingshcp. Vissa undantag kan förekomma.

Regler

Tävlingar spelas efter SGF:s regler för golfspel och ”Spel- & Tävlingshandboken” samt klubbens tävlingsbestämmelser och lokala regler. För herrar gäller alltid GUL tee och för damer RÖD tee. För mer information se regler för aktuell tävling i GIT.

Lokal ordningsföreskrift beträffande mobiltelefoner

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare eller liknande) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

A. I nödsituationer för att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

B. För att komma i kontakt med tävlingsledningen.

T.ex. ospelbar bana på grund av regn, behov av domare etc.

Lokal ordningsföreskrift beträffande golfbil / transportfordon

Användande av transportmedel vid tävlingsspel krävs uppvisande av läkarintyg från hemmaklubben.

Anmälan

Anmälan görs på ”min golf” via Golf.se, på telefon 0532-61690 eller personligen i receptionen.

Anmälan till tävling anges för respektive tävling via information i ”min golf”.

Spelare som är anmäld till tävling men inte kommer till start utan att ha återtagit sin anmälan före lottning skall betala anmälningsavgiften. Spelare får EJ starta om tidigare skyldighet ej fullgjorts.

Efteranmälningar

Efteranmälningar endast till tävlingsledare och om plats finns i aktuell klass.

Anmälningsavgifter

Varierande beroende på tävlingsform.

Startlista

Startlista publiceras på Golf.se.

Korrekt hcp

OBS! Spelare är ensam ansvarig för att rätt exakt hcp. finns angivet i golfdataprogrammet GIT på speldagen.

Partävlingar

Vid partävlingar skall junior med ex. HCP 15,1 – 36,0 ha endera annan junior med ex. HCP max 15,0 eller senior som partner. Juniorer med ex. HCP max 15,0 får spela tillsammans.

Vid ”Äkta-make/Sambo-mix-tävlingar” får äkta makar och dessutom samboende/mix mantalsskrivna på samma adress deltaga.

Klassindelningar

Singeltävlingar Klass A +0,4 – 9,9 Klass B 10,0 – 17,9 Klass C 18,0 – 36,0

Partävlingar Klass AP +8,0 – 30,0 Klass BP 30,1 – 72,0

Vissa undantag kan förekomma.

Förkortningar

FB = Fyrboll

PB = Poängbogey

GS = Greensome

SG = Slaggolf

FS = Foursome

SL = Slagtävling

Särskiljning vid lika resultat

För särskiljning vid lika resultat tillämpas vid HCP-tävlingar i första hand spelhandicapmetoden, därefter den matematiska metoden, därefter lottning. Vid scratchtävlingar tillämpas sudden-death-spel över hål 1 och 9 för att kora segrare och för övriga placeringar den matematiska metoden. Prispengar delas av de med lika resultat, förutom segraren.

Priser

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till avslutad tävling, om inget annat meddelas. Priser skall avhämtas personligen eller genom ombud vid prisutdelningen. Priser som ej avhämtas tillfaller TK.

Tävlingar för barn – Golf.se

Barn 12 år och yngre.

Vid klubbtävlingar och distriktstävlingar får barn väldigt gärna tävla, men utan fokus på resultat. Därför finns det en uppdatering i GIT.

På klubb- och distriktstävlingar för barn ska det vara fokus på deltagande, individuell utveckling, personbästa och att få feedback på insats och uppgifter som barnen jobbar med. Inget fokus på resultat vilket innebär att det inte ska förekomma resultatlistor på webben eller fysiska listor på klubben.

Barn, 12 år och yngre, finns med i startlistor men inte i resultatlistor. Det är förinställt i GIT Tävling från säsongen 2018.

Vi vill att barn ska träna, spela och tävla och fokusera på personbästa. Ledare och tränare på klubben är viktiga och kan påverka våra unga golfare och deras framtid genom att genomföra mycket verksamhet med spel och tävlingar på rätt nivå. Alla barn utvecklas på sin nivå.

Vandringspris

Statuter finns för alla vandringspris, klicka på ”Statuter tävlingar” i navigationsmenyn.

TK

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i programmet.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att publicera resultatlistor.

Lokala regler

Lokala regler finns vid första tee och bör studeras noga före start.

Tävlingskommittén